Русский | EnglishTürkçe

 

Gizlilik Politikasi 

 

Kişisel bilgiler Bu gizlilik politikası (bundan, “Politika”)şirketi tüm bilgiler için geçerlidir “Silk Road Animation” tarafından oluşturulan veyasunduğu kullanarak ederkenCanlandırma”ve / veya satış ortaklarının ürünlerinin bir kullanıcı hakkındaki alabilirsiniz Silk Road Animation.

1. Tanımlar

1.1.     “Site” - İnternet üzerindebulunan web sitesi http://silkroadanimation.com adresinde.

1.2.     “Uygulama” - Haklarınait olduğu herhangi bir yazılım Silk Road Animation

1.3.     “Kullanıcı” - Uygulama kullanan bir kişi.

2. Genel Hükümler

2.1.     Bu Politikanın amacı, Kullanıcıların kişisel bilgileri de dahil olmak üzere, yetkisiz erişime ve açıklamaya ilişkin bilgilerin doğru bir şekilde korunmasını sağlamaktır. 

2.2.     Kullanıcılar hakkındaki bilgilerin toplanması, saklanması, yayılması ve korunmasıyla ilgili her türlü ilişki bu Politika vediğer resmi belgelerine tabidir Silk Road Animation.

2.3.     Kullanıcı, bir Uygulamayı indirerek ve / veya kullanarak, Kullanıcı'nınKullanıcı vetanınan bu Politikanın şartlarını kabul eder Silk Road Animation Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ilişkin yazılı onayı iletarafından. 

2.4.     Kullanıcının bu Politika şartlarına uymaması durumunda, Kullanıcı, Uygulamanın herhangi bir kullanımını derhal durdurmalı ve hemen Uygulamayı kaldırmalıdır.

2.5.     Politikanınanki versiyonu, şutarafından geliştirilmekte Silk Road Animation ve sitenin “Gizlilik Politikası” bağlantısınainternetin herhangi bir kullanıcısı tarafından tıklanarak ve uygulamanın içindeki bağlantıya tıklanarakkullanılabilmektedir.

2.6.     Silk Road Animation, bu Politikayı her zaman ve herhangi bir sebeple değiştirmek için mutlak bir hakka sahiptir. Silk Road Animation, yeni belgeyi web sitesine göndererek Kullanıcıları haberdar edecektir. Değişiklikler, gönderilme tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

2.7.     Kullanıcı Kişisel Verileri. Burada kullanıldığı şekliyle, “Kişisel Veriler” aşağıdakilerin tümünü içerir:

- Uygulamanın kullanılması için Kullanıcı tarafından sağlanan tam isim, cinsiyet, cep telefonu numarası ve e-posta adresi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere veriler; ve

- tarafından otomatik olarak alınan herhangi bir standart veri Silk Road Animation Kullanıcı, Kullanıcı IP adresi, Kullanıcı işletim sistemi ve Kullanıcı cihazının UDID numarası dahil olmak üzere herhangi bir sınırlama olmaksızın bir Uygulama kullandığındasunucusu; ve

- Kullanıcının Uygulamayı kullanırken gerçekleştirdiği eylemler sonucunda elde edilen herhangi bir bilgi, 

3. Uygulama Koşulları

3.1. Kullanıcı, bir ya da daha fazla Uygulamayı indirerek ve kullanarak, aşağıdakileri gerçekleştirdiğini garanti eder:

- lansmanı ve Uygulama kullanımını gerçekleştirmek için gerekli tüm haklara sahiptir;

- Başvurunun kullanılması için gerekli olduğu ölçüde kendisi hakkında doğru bilgi vermiştir;

- Kullanıcının Uygulama kullanımının kullanımı sonucunda yayınlanan bilgilerin, diğer Uygulama Kullanıcıları tarafından erişilebilir hale getirilebileceğinin ve bu Kullanıcılar tarafından kopyalanıp dağıtılabileceğinin farkındadır;

- Uygulamaları kullanırken diğer Kullanıcılara gönderdiği bazı bilgilerin Kullanıcı tarafından kaldırılabileceğinin farkındadır;

- Bu Politikaya aşinadır ve hakları ve sorumlulukları için sorumluluk alır.

3.2. Silk Road Animation, Kullanıcılar hakkında topladığı bilgilerin doğruluğunu doğrulamaz.

4. Bilgi işlemenin amaçları

4.1. Silk Road Animation olaraktaahhütlerini yerine getirmek için Kişisel Verileri de dahil olmak üzere Kullanıcılar hakkındaki bilgileri işler Silk Road Animation, Uygulama kullanımıyla ilgili. 

4.2. Silk Road Animation, Kullanıcının Kişisel Verilerini gerektirir:

- Uygulamayı Kullanıcıya sunmak;

- Kullanıcıları Uygulamaları kullanırken kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak; 

- Uygulamaların kullanımı ile ilgili bildirimler, istekler ve bilgiler dahil olmak üzere Kullanıcı ile iletişim kurmak veya Kullanıcı tarafından taleplerin işlenmesine cevap vermek;

- Uygulamaların kalitesini iyileştirmek ve yeni Uygulamaların geliştirilmesi için; ve

- anonim verilere dayanarak herhangi bir istatistiksel ve diğer çalışmaları yürütmek.

5. Kişisel Verilerin Kullanılması

5.1. Silk Road Animation, Kişisel Verileri yalnızca aşağıdaki amaçlar için üçüncü bir tarafa ifşa edeceğini garanti eder:

- Mahkeme kararı veya başka bir yasaya uygunluk;

- Kullanıcıya zarar vermekten kaçınmak ya da başka bir şekilde sakınmak için; 

5.2. Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel Veriler,iletilir Silk Road Animation sadece Kullanıcı'nın izniyle. Kullanıcının Kişisel Verileriniaktarma rızası Silk Road Animation, kesin işlem şeklinde olacaktır (örneğin, bir Kullanıcının cihazında bir Uygulamanın indirilmesi ve kullanılması).

5.3. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel Veriler, yalnızca elektronik biçimde saklanır ve otomatik sistemler kullanılarak işlenir.

5.4. Kişisel Verilerin Transferi 

Kişisel Veriler, bu Politika tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde üçüncü taraflara devredilmez. 

6. Kullanıcı hakları

6.1. Talep üzerine, bir Kullanıcı,herhangi bir bilgi alabilir Silk Road Animation Kişisel Verilerinin işlenmesiyle ilgili.

7. Kullanıcılarhakkındaki bilgileri korumak için

Silk Road Animation alınan önlemler Kullanıcı'nın kişisel bilgilerinin herhangi bir yetkisiz veya tesadüfi erişim, imha, değişiklik, engelleme, kopyalama, dağıtım ve diğer bilgilerin korunmasını sağlamak için teknik, kurumsal ve yasal önlemleri alır. Yasa dışı aktiviteler. Bu teknik, örgütsel ve yasal önlemlerin tanımıtüzüklerinde yer almaktadır Silk Road Animation.

8. Sınırlamalar Politikası

Bu Politikanın hükümleri üçüncü tarafların faaliyetleri veya İnternet kaynakları için geçerli değildir.

Silk Road Animation, Uygulamanın kullanımı yoluyla elde edilen üçüncü kişilerin eylemlerinden, Uygulama'nın doğası gereği herhangi bir İnternet kullanıcısı tarafından kullanılabilen Kullanıcı hakkındaki bilgilere erişimden sorumlu değildir.

9. Çocuklara İlişkin Politikamız

Silk Road Animation, 13 yaşın altındaki herhangi bir kimseden kişisel bilgileri bilerek toplamaz veya istemez veya bu kişilerin Uygulamalarımızı kullanmasına bilerek izin vermez. 13 yaşın altındaysanız, adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz dahil olmak üzere, kendiniz hakkında herhangi bir bilgi göndermeyin. 13 yaşın altındaki hiç kimse kişisel bilgi veremez. 13 yaşın altındaki bir çocuktan kişisel bilgi topladığımızı öğrenmemiz durumunda, bu bilgiyi mümkün olduğunca çabuk sileceğiz. 13 yaşın altındaki bir çocuktan ya da hakkında herhangi birolabileceğine inanıyorsanız, lütfenadresinden bizimle iletişime geçin weare@silkroadanimation.com

10. Kullanıcıların Temyizleri

10.1.   Kullanıcılar, Silk Road Animation Kişisel Verilerini e-posta yoluyla kullanma istekleri de dahil olmak üzere,isteklerini weare@silkroadanimation.com adresine gönderebilirler.

10.2.   Kullanıcı tarafından gönderilen talep aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Kullanıcının tam adı, ekran adı, takma adı, Uygulama kimliği; ve

- Kullanıcınınile ilişkilerde katılımını doğrulayan bilgiler Silk Road Animation (özellikle, Uygulamanın cihaz üzerinde yüklenmesiyle ilgili bilgiler);

varsa, Silk Road Animation Kullanıcı kimliğinin makul bir şüphe Silk Road Animation Kullanıcı kimliğini doğrulamak amacıyla Kullanıcıdan pozitif kimlik isteyebilir.

10.3.   Silk Road Animation, bir kullanıcının talebine bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde yanıt vermeli ve yönlendirmelidir.

10.4.   tarafındanalınan tüm yazışmalar Silk Road Animation Kullanıcılardan, kısıtlı bilgilere atıfta bulunur ve Kullanıcı'nın yazılı izni olmadan açıklanmaz. Kullanıcıya ilişkin talebi talep eden kişisel veriler ve diğer bilgiler, alınan talebe yanıt olarak başka bir kullanıcının izni olmaksızın kullanılamaz.